Polityka Kuvert Polska

Kuvert Polska - Firma - Polityka Kuvert Polska

POLITYKA JAKOŚCI i OCHRONY ŚRODOWISKA

Podstawowym celem działalności KUVERT POLSKA Sp. z o. o. jest:

 • projektowanie i produkcja kopert w szerokiej gamie asortymentowej przystosowanych do przesyłania każdego rodzaju korespondencji odpowiednio do potrzeb i wymagań naszych obecnych jak i przyszłych Klientów,
 • prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w sposób przyjazny dla środowiska i dbanie o warunki pracy pracowników.

Gwarantujemy wykonanie kopert o parametrach jakościowych spełniających wymagania naszych Klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w sposób najmniej obciążający środowisko oraz zapewniając pracownikom odpowiednie warunki pracy.

Zamierzamy systematycznie wprowadzać nowe wzory kopert dostosowane do nowoczesnych systemów pakowania i otwierania korespondencji.

Celem naszym jest:

 • doskonalić współpracę z Klientami, uzyskiwać wzrost zadowolenia Klientów z tej współpracy oraz budować partnerskie układy z wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością,
 • zapobiegać zanieczyszczeniom i osiągać ciągłą poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska i warunków pracy.

Aby te cele osiągnąć zobowiązujemy się do:

 • nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
 • ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm, innych regulacji, a także trendów i postępu technicznego,
 • prowadzenia oceny zadowolenia klientów i podejmowania działań na rzecz wzrostu tego zadowolenia,
 • ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości i środowiska na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
 • uświadamiania pracownikom znaczenia spełnienia wymagań klientów, wymagań przepisów i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów,
 • systematycznego podnoszenie kwalifikacji oraz doświadczenia personelu,
 • zapewnienia dostarczenia wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów i zobowiązań,
 • wypełniać w pełni międzynarodowe standardy ETI Base Code dotyczące praw pracowniczych.

Dyrektor Przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za ustanowienie i realizację polityki jakości i środowiska.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Zarząd.

Przyprostynia, dnia 05.03.2010